Việc thiếu nhà vệ sinh trong trường học cần phải được giải quyết nhanh

Mới đây, Bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các địa phương về việc đầu tư cũng như cải tạo lại xây dựng nhà vệ sinh. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được học tập trong môi […]