Việc thiếu nhà vệ sinh trong trường học cần phải được giải quyết nhanh

Mới đây, Bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các địa phương về việc đầu tư cũng như cải tạo lại xây dựng nhà vệ sinh. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được học tập trong môi trường sạch sẽ cùng trang thiết bị đảm bảo an toàn.

Để hoàn thành cũng như sửa chữa và bổ sung thêm thì việc cải tạo nhà vệ sinh cũng như vấn đề nước sạch cho các cơ sở giáo dục tại các địa phương trên cả nước đang được hoàn thiện gấp rút trong năm học 2018 -2019. Các em học sinh có thể hoàn toàn yên tâm học không phải xảy ra bất cứ tình trạng nào như: môi trường bẩn, nước bẩn … Theo đó Bộ cũng chỉ đạo các địa phương xây dựng cũng như thực hiện nội quy sử dụng, bảo quản nhà vệ sinh cũng như các công trình nước sạch đúng quy cách. Nhằm bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp … theo đúng các tiêu chí đã đề ra. Đặc biệt về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị phải đạt chuẩn để thực hiện chương trình mới.

Ảnh minh họa

Vấn đề cơ sở vật chất trường học sẽ được Bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo cũng như hướng dẫn các địa phương khảo sát thiết bị dạy học ở tất cả các trường trên phạm vi cả nước. Để nhận diện thực trạng về cơ sở vật chất đồng thời các thiết bị dạy học của từng cấp học và từng địa phương như: chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy và học … Bộ cũng chỉ đạo việc mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu cũng như sắp xếp lại cho phù hợp với các môn học đảm bảo không thừa cũng như lãng phí. Rà soát kỹ lưỡng để tiến hành việc mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học cho hiện đại. Các ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ. Vấn đề này sẽ được giáo viên và học sinh tự làm thiết bị dạy học để đáp ứng nhu cầu học và dạy. Đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành cho học sinh, các địa phương cần quan tâm hơn về việc tăng cường cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa. Để từng bước hiện đại xóa bỏ các phòng học 3 ca và các phòng học xuống cấp, tạm bợ … Ưu tiên cho việc duy trì phổ cập giáo dục mầm non 5 tiểu, tiểu học và trung học cơ sở. ….

Việc thiếu nhà vệ sinh trong trường học cần phải được giải quyết nhanh

Hơn thế nữa, hệ thống các phòng thí nghiệm đặc biệt là phòng thí nghiệm công nghệ cao của các trường Đại họ kỹ thuật được tăng cường đầu tư. Các thư viện đã tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, nhiều phòng học cũng như giảng đường, công trình thể thao cũng được đầu tư và phát triển. Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất ở một số địa phương còn hạn hẹp đầu tư còn dàn trải chính vì thế hiệu quả chưa được cao. Tỷ lệ số phòng học kiên cố thấp. Có những nơi chỉ đạt bình quân khoảng 0,68. Rất nhiều trường Đại học và Cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm có diện tích đất đai và khuân viên chật hẹp … vì thế không đáp ứng được tiêu chuẩn hiện hành cũng như các hạ tầng kỹ thuật thiếu và cũ kỹ không đảm bảo yêu cầu sử dụng của học sinh và sinh viên. Việc cơ sở vật chất cùng các trang thiết bị hạn chế và thiếu thốn lạc hậu đặc biệt là thư vấn , nhà vệ sinh, nước sạch chưa đạt chuẩn đó cũng chính là tiêu điểm giáo dục cần được giải quyết một cách triệt để trong năm học tới đây.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *